BURSARIES & SCHOOL TOURS

A career in agriculture is a smart choice. Check this page again in May 2017 for more details regarding bursaries.

SCHOOL TOURS

Om die Sagtevrugtebedryf beter bekend te stel aan Sekondêre en Tersiêre leerlinge en voornemende studente in die Vrugtebedryf, onderneem die Sagtevrugte – en Droëvrugtebedryf ook Opvoedkundige Uitstappies. Voorkeur word aan kinders of studente gegee wat Wetenskap en Wiskunde of Landboutegnologie neem en wat in Graad 8 & 9 is. Langs hierdie weg stel ons leerlinge instaat om ons bedryf te leer ken en meer te wete te kom oor die Vrugtebedryf en dus ook loopbaangeleenthede en moontlike beurse wat daarmee saamgaan.

school-tours1
school-tours2
school-tours3