Vrugte Werkers Ontwikkelingstrust (VWOT)

Die doel van die VWOT is om winsgewende beleggings te maak en om die opbrengste daarvan oor tyd aan begunstigdes uit te keer.

Die Trustees is van links: Anton Rabe, Wimpie Paulse (voorsitter), Dora Ndaba.

Sofia en Apols Kamfer wat suksesvol die Philani-opleidingskursus voltooi het.

The beneficiaries are South African citizens who are permanent workers on fruit farms. The Trust’s objectives are fairly broadly defined and include: education, training, skills development, job creation, health and welfare, medical expenses, social interaction, and the overall improvement of the quality of life on the beneficiaries.

Beskikbare fondse vir uitkering aan, of bevoordeling van begunstigdes kan as volg geskied:

Indien direk aan die begunstigdes, dan moet dit op dieselfde basis en op dieselfde manier in gelyke proporsies aan al die begunstigdes uitgekeer word (bv die uitkering van geld);

Indien indirek of tot die voordeel van begunstigdes, dan moet alle begunstigdes ‘n gelyke kans hê om vir die voordeel aansoek te doen – m.a.w. die voordeel hoef nie in gelyke mate aan alle begunstigdes deurgegee te word nie (b.v. ‘n aansoek om ‘n studiebeurs), maar almal moet die geleentheid daartoe kry;

In addition, the Trustees also have the option of benefiting any facility or community programme that fit in with the Trust’s goals, as long as it is accessible to beneficiaries or some of the beneficiaries.

Laai aansoekvorm en begunstigde-lys hier af.

About the Trust in 2017 – by Wimpie Paulse

2017 has been a good year for the Fruit Workers’ Development Trust. More and more beneficiaries joined the Trust and reaped the benefits of belonging to it. The Trust is gaining momentum and is financially solid. The Trust has also gained visibility on the farms, resulting in more people wanting to join. The challenge remains to use the funds in such a manner as to maximise benefits for the beneficiaries.

Die afgelope jaar was die Trust in so ‘n gunstige posisie dat ‘n kontantvoordeel aan begunstigdes uitbetaal is. Fondse is ook aangewend om begunstigdes persoonlik te bemagtig in die vorm van opleiding. Twee instansies, Philani en ProCare, is ingespan om persoonlike groei-programme op plase aan te bied. Baie begunstigdes is so bereik. Hierdie verbintenis met die twee diensverskaffers sal voortgesit word, en daar sal voortgebou word op die programme wat hulle reeds aangebied het.

Die Trust wil ook graag vir Stephen Hobson bedank vir sy volgehoue ondersteuning en die wyse waarop hy die ‘vinger op die pols van beleggings hou’. Die Trust wil ook vir Hortgro vir hulle administrasie bedank, asook vir Philani en ProCare se uitnemende diens. Laastens dank en waardering aan die Trustees.

Trustees: Wimpie Paulse (Chairperson), Dora Ndaba, Anton Rabe

Read more about the good news stories from the Trust on our news pages in the Newsroom.

Contact Us

Get in touch!

Not readable? Change text. captcha txt