skip to Main Content

Die doel van die VWOT is om winsgewende beleggings
te maak en om die opbrengste daarvan oor tyd aan begunstigdes uit te keer.
Fruitworkers
Die Trustees is van links: Anton Rabe, Wimpie Paulse (voorsitter), Dora Ndaba.
Sofia
Sofia en Apols Kamfer wat suksesvol die Philani-opleidingskursus voltooi het.
The beneficiaries are South African citizens who are permanent workers on fruit farms. The Trust’s objectives are fairly broadly defined and include: education, training, skills development, job creation, health and welfare, medical expenses, social interaction, and the overall improvement of the quality of life on the beneficiaries.

Beskikbare fondse vir uitkering aan, of bevoordeling van begunstigdes kan as volg geskied:

Indien direk aan die begunstigdes, dan moet dit op dieselfde basis en op dieselfde manier in gelyke proporsies aan al die begunstigdes uitgekeer word (bv die uitkering van geld);

Indien indirek of tot die voordeel van begunstigdes, dan moet alle begunstigdes ‘n gelyke kans hê om vir die voordeel aansoek te doen – m.a.w. die voordeel hoef nie in gelyke mate aan alle begunstigdes deurgegee te word nie (b.v. ‘n aansoek om ‘n studiebeurs), maar almal moet die geleentheid daartoe kry;

In addition, the Trustees also have the option of benefiting any facility or community programme that fit in with the Trust’s goals, as long as it is accessible to beneficiaries or some of the beneficiaries.

Laai aansoekvorm en begunstigde-lys hier af.

About the Trust in 2019 – by Wimpie Paulse

Die DFWT-beleggings is steeds besig om teen ‘n bestendige pas te groei. Die Trust is finansieël gesond en het ondanks die huidige swak ekonomie, ‘n gesonde opbrengs op belegging getoon. Oor die afgelope jaar het meer plase hul werkers as begunstigdes laat registreer.

Daar is ook ‘n groter bewustheid van die Trust onder landbou-instellings en ons kry meer en meer navrae. Finansiële voordele uit die Trust word direk aan begunstigdes uitbetaal.

Groot insette word gedoen om die beleggings van die Trust goed te bestuur asook om nuwe beleggingsgeleenthede te identifiseer. Dank en waardering word in hierdie verband teenoor Stephen Hobson uitgespreek.

Die administrasie van die Trust word deur Hortgro behartig. Ons kry net die beste diens en spreek ook ons waardering teenoor Hortgo uit. Dank en waardering ook aan die Trustees.

Trustees: Wimpie Paulse (Chairperson), Dora Ndaba, Anton Rabe

Read more about the good news stories from the Trust on our news pages in the Newsroom

Back To Top