Skip to content

Hortgro Banner Inclusive Growth Fwdt

Untitled Design
Fruit Workers' Development Trust Takes Action Against Gender-Based Violence
Die doel van die VWOT is om winsgewende beleggings te maak en om die opbrengste daarvan oor tyd aan begunstigdes uit te keer.
The beneficiaries are South African citizens who are permanent workers on fruit farms. The Trust’s objectives are fairly broadly defined and include: education, training, skills development, job creation, health and welfare, medical expenses, social interaction, and the overall improvement of the quality of life of the beneficiaries.

Hoe dit werk

Beskikbare fondse vir uitkering aan, of bevoordeling van begunstigdes kan as volg geskied:

Indien direk aan die begunstigdes, dan moet dit op dieselfde basis en op dieselfde manier in gelyke proporsies aan al die begunstigdes uitgekeer word (bv die uitkering van geld);

Indien indirek of tot die voordeel van begunstigdes, dan moet alle begunstigdes ‘n gelyke kans hê om vir die voordeel aansoek te doen – m.a.w. die voordeel hoef nie in gelyke mate aan alle begunstigdes deurgegee te word nie (b.v. ‘n aansoek om ‘n studiebeurs), maar almal moet die geleentheid daartoe kry;

In addition, the Trustees also have the option of benefiting any facility or community programme that fits in with the Trust’s goals, as long as it is accessible to beneficiaries or some of the beneficiaries.

Trustees: Wimpie Paulse (Chairperson), Anton Rabe, Dr Konanani Liphadzi

Laai aansoekvorm en begunstigde-lys hier af.

About the Trust in 2022– by Wimpie Paulse

Die Vrugtewerkersontwikkelingstrust (Fruit Workers’ Development Trust/FWDT) kan met groot dankbaarheid terugkyk op die afgelope 12 maande, ten spyte van baie uitdagings in die landboubedryf, maar ook in die breër samelewing. Die mense van die vrugtebedryf bly ons grootste bate en ons glo die trust het weereens ’n positiewe bydrae tot die welstand van ons mense gemaak.

Die FWDT het ten doel om die lewenskwaliteit van sy begunstigdes te verbeter deur onder andere opleiding en ad hoc kontantbewilligings. Die fokus was vanjaar op die aanbieding van ’n “genderbased violence” (geslagsgebaseerde geweld)-opleiding in samewerking met Procare.

Die program is aan 916 deelnemers gedurende 32 opleidingsessies aangebied. Die terugvoer was oorweldigend positief en verdere uitbreiding hiervan om ook middelmisbruik (alkohol/dwelms en gevolglike geweld) aan te spreek, word tans oorweeg.

Die trust kon ook in hierdie jaar weer ’n dividend aan die begunstigdes verklaar, danksy uitstekende beleggingsadvies gelewer deur Agrifusion.

Die trustees wil graag dank uitspreek aan ons administratiewe vennoot Hortgro wat verseker dat alles op ’n finansiële en administratiewe front seepglad verloop. Ek as voorsitter bedank ook graag my mede-trustees Anton Rabe, dr. Konanani Liphadzi en Dora Ndaba vir hulle onbaatsugtige raad en ondersteuning.

Die uitdaging van sosiaalmaatskaplike opheffing en om die lewenskwaliteit van mense te verbeter is nie ’n maklike taak nie. Maar FWDT sien kans vir die uitdaging en sien boonop uit na ’n toekoms waar ons ’n daadwerklike verskil in mense se lewens kan maak!

Read more about good news stories from the Trust in the Newsroom

Fruit Workers' Development Trust Takes Action Against Gender-Based Violence

The Fruit Workers’ Development Trust (FWDT) responded to high rates of gender-based violence (GBV) by initiating GBV workshops on deciduous fruit farms. The project, facilitated by Procare, a social work group, was launched in 2021, on more than 40 farms in the Western Cape, with more than 1000 participants taking part to date. More workshops are planned for the future. 

Read more about this project in the Newsroom

Hortgro Fruit Workers Development Trust

Back To Top