Skip to content
Consumer Quality

Prokon en plaaslike markinspeksiefooie

Deur Anton Rabe Teenstrydige interpretasies van die regsgeldigheid van fooie wat tot met ‘n onlangse appelhof uitspraak (14 Julie 2021) deur Prokon vir gelewerde inspeksiedienste verhaal is, terugbetaalbaar sou wees wees al dan nie, skep tans verwarring. Die hofuitspraak handel…

Back To Top