Skip to content
Jongleiers2

NUWE ERA VAN LEIERSKAPSONTWIKKELING

In die verlede, het Hortgro opleiding en ontwikkeling gefasiliteer deur verskeie programme wat hoofsaaklik beursskemas, navorsingsprogramme en mentorskap-en opleidingsprogramme ingesluit het. Beurse, aan voorgraadse- en nagraadse studente, asook opleiding en mentorskap is maar ‘n aspek van die verskeie transformasie inisiatiewe wat…

202108 Hortgro Newsletter Plant Disease Clinic

Send sick plants to the specialists

The Plant Disease Clinic at Stellenbosch University – by Anna Mouton We are all familiar with specialists in human medicine — everything from neurologists to urologists. But did you know of the specialists that offer diagnostics for your sick plants?…

Back To Top