Skip to content
Jongleiers2

NUWE ERA VAN LEIERSKAPSONTWIKKELING

In die verlede, het Hortgro opleiding en ontwikkeling gefasiliteer deur verskeie programme wat hoofsaaklik beursskemas, navorsingsprogramme en mentorskap-en opleidingsprogramme ingesluit het. Beurse, aan voorgraadse- en nagraadse studente, asook opleiding en mentorskap is maar ‘n aspek van die verskeie transformasie inisiatiewe wat Hortgro bied.

Die sagtevrugtebedryf verskaf  tans 1.25 permanente werk per hektaar, en beoog om nog meer mense, veral van histories-benadeelde groepe, op te lei asook indiensopleiding te verskaf.

Daar is tans 30 bedryfsdiensverskaffers wat vir ongeveer15,000 werkers (20% van die sagtevrugte arbeidsmag) jaarliks opleiding verskaf. Die kapsiteit om vaardighede te ontwikkel is dus onvoldoende om met die groei van die bedryf tred te hou, sê mnr. Anton Rabe, Hortgro se uitvoerende direkteur. “Ons het koördinasie en die stel van ‘n bedryfsstandaard vir opleiding is nodig. Daarom dat Hortgro voorts ‘n meer gefokusde benadering ten opsigte van opleiding volg om werkers, en jong bedryfsleiers met die nodige vaardighede toe te rus om toekoms-uitdagings soos die vierde industriële revolusie, die hoof te bied.”

Leierskapsontwikkeling

In ‘n poging om ‘n nuwe generasie bedryfsleiers te ontwikkel, het Hortgro onlangs ‘n leierskapsontwikkelingsprogram vir jong mense in die bedryf geloods. Dit is ‘n nie-akademiese bedryfsgerigte program om gekose individue bloot te stel aan bedryfsaktiwiteite, programme en strukture. Die bou van portuurnetwerke is ‘n sleutelfokus van hierdie inisiatief. Mnr. Stephen Rabe is namens Hortgro Stone en Hortgro Pome as die oorsiener van hierdie projek aangewys.

AgriSETA gaan op ‘n vyftig-vyftig basis met Hortgro die opleiding en ontwikkeling befonds. Die aanvanklike drie-jaar vennnootskap sal ‘n stabiele platform skep om hierdie bedryfsleierskapsprojek te loods. Hierdie befondsing maak dit vir Hortgro moontlik om opleidingsprogramme van die bestaande R7 miljoen na R15 miljoen uit te brei.

Die opleiding sal fokus op:

  • Die ontwikkeling van portuurnetwerke en stemmingmakery.
  • Vaardigheidsontwikkeling in die sagtevrugtebedryf te fasiliteer en koördineer.
  • Die ontsluiting van eksterne befondsing vir beurse en internskappe, asook die handhawing van databasisse van indiensopleiding-diensverskaffers.
  • Om nuwe generasie leiers bloot te stel aan bedryfswerking en uitdagings.
  • Die bestuur van bedryfsontwikkelingsprojekte.

Hortgro beoog om met hierdie inisiatiewe toekomstige menslike kapitaal te ontsluit en te ontwikkel om ‘n stabiele en volhoubare bedryfsleierskapskorps vir die toekoms van die sagtevrugtebedryf te verseker.

Back To Top