skip to Main Content
Picture1

Tweede groep produksiebestuurders kwalifiseer in 2022

Nog ’n groep produksiebestuurders het hulle sertifikate ontvang na hulle leierskapsontwikkelingskursus wat deur Hortgro aangebied en deur Mazars gefasiliteer is. Dit is die tweede groep wat vanjaar die kursus voltooi het. Altesaam 16 produksiebestuurders van verskeie plase het aan die…

Jongleiers2

NUWE ERA VAN LEIERSKAPSONTWIKKELING

In die verlede, het Hortgro opleiding en ontwikkeling gefasiliteer deur verskeie programme wat hoofsaaklik beursskemas, navorsingsprogramme en mentorskap-en opleidingsprogramme ingesluit het. Beurse, aan voorgraadse- en nagraadse studente, asook opleiding en mentorskap is maar ‘n aspek van die verskeie transformasie inisiatiewe wat…

Back To Top