Skip to content
Kongres Jongspan

The 2022 International Horticultural Congress

South Africans share highlights of the largest horticultural congress in the world. By Anna Mouton.

Every four years, the International Horticultural Congress (IHC) is held by the International Society for Horticultural Science (ISHS). The ISHS is a global network of individuals and institutions involved in all areas of horticulture, from pre- to post-harvest, and from aromatic plants to deciduous fruit.

The most recent IHC was a mega-event comprising 25 individual symposia that covered everything from mechanisation, precision agriculture, and robotics to the latest molecular techniques for plant breeding. Symposia were also dedicated to fundamentals such as irrigation, fertilisation, and crop protection.

Approximately 2 300 delegates from 90 countries spent 14–20 August 2022 trying to choose from 842 presentations, 18 workshops, and 14 technical tours. Hortgro News spoke to five South Africans who made the trip to Angers in France to learn about their experiences.

Prof. Karen Theron, Departement Hortologie, Universiteit Stellenbosch

“Daar was baie praatjies oor klimaatseffekte op bome en op vrugteproduksie – soos die effek van hoë somertemperature, en die feit dat warmer winters bome vroeër in die lente laat bot en ryp ‘n groter gevaar maak. Areas wat voorheen voldoende winterkoue gehad het, raak nou soos ons marginaal vir winterkoue. Dit het die kongres interessant gemaak.

“’n Ander ding wat mens altyd tref by hierdie kongresse is hoe min navorsers ons het en hoe sterk ons tegniese mense in Suid-Afrika is. Ons tegniese mense woon hierdie tipe kongresse by – dit gebeur nie by ander lande nie. As jy dan hoor hoeveel navorsers daar by die verskillende buitelandse instansies is, en hoe groot hulle spanne is in vergelyking met ons s’n, dan besef mens, ons presteer ver bo verwagting.”

Theron het ’n programrede by die simposium gelewer oor innoverende meerjarigegewasbestuur. Haar voorlegging was oor die impak van matige winters en lae koue-eenhede op appelproduksie.

Adriaan Theron, naoes tegniese bestuurder by Ceres Fruit Growers

“Met die klimaat wat aan die verander is kry Europa nou bietjie meer van ons weer. So ons gaan meer met mekaar deel – hopelik lei dit daartoe dat daar uit ’n internasionale oogpunt bietjie meer op Suid-Afrikaanse uitdagings gefokus word, want ons uitdagings gaan met tyd ook hul uitdagings raak.

“Wat vir my opgewonde maak is dat daar hier en daar ’n paar nuwe naoes tegnologieë aan die uitdop is wat eendag hopelik op kommersiële vlak beskikbaar gaan wees. Ek dink byvoorbeeld aan van die aanbiedings oor sanitasie-tegnologieë, soos koue plasma. Dit is nog in ’n toetsfase maar as dit bekostigbaar raak, is dit iets wat ons kan help, veral as mens die druk op residu’s in ag neem.

“ʼn Ander aanbieding wat uitgestaan het was oor nuwe koelkamer tegnologie waar die verkoelingseenhede die humiditeit hoog hou sonder ontvriessiklusse. Dit het by hulle gelei tot beter kwaliteit vrugte. Laastens was dit lekker om te sien dat baie van die navorsingsonderwerpe wat bespreek is, is onderwerpe waarin ons reeds sterk is of dis iets waarop gefokus word om meer van te leer.”

Prof. Wiehann Steyn, algemene bestuurder van Hortgro Science

“Na Covid was ’n groot hoogtepunt om weer bymekaar te kom met ’n klomp ander hortoloë van reg oor die wêreld. Net om weer dinge te hervat. Soos meeste simposia, gaan dit deels oor die aanbiedings en die wetenskap, maar die hoofding is eintlik vir my die netwerkvorming. Dit gaan vir my oor waar ek waarde vir ons bedryf kan kry, watter van ons navorsers kan ek oplyn met ’n buitelandse program of medewerker, of watter uitstekende werk is potensieel iewers anders gedoen, en by ons van toepassing, wat ons miskien hier moet herhaal.

“Hierdie kongres was anders omdat Europa tans klimaatsverandering voel. Dit was die onderwerp van Karen [Theron] se programrede. Esmé [Louw] het ’n praatjie oor aanpasbaarheid gegee, en Stephanie [Midgley] ’n praatjie oor droogte en droogtestres, en wat daaromtrent gedoen word. Die mense het baie daarin belanggestel want hierdie is temas wat hulle ook begin raak.”

Willie Kotze, tegniese raadgewer by Dutoit Agri

“Daar was iets van alles – voor-oes, naoes, en elke dissipline is aangespreek. Die rol van biodiversiteit in boorde en dekgewasse is definitief wêreldwyd ’n lewendige onderwerp. Daar was baie werk daaroor gewees. En die boodskap wat ek saamgebring het is dat ons so gou as moontlik meer evaluasie hieroor moet doen.

“Een van die programredes was ’n baie goeie opsomming van die verspreiding van koolhidrate en sinksterkte binne plante, en hoe dit inskakel by fotosintese en mineraalvoeding. En daar was ’n klomp praatjies oor waterbestuur en optimale grondvogbestuur, en hoe dit ’n rol kan speel in groeibeheer.

“Daar was ook aanbiedings gewees oor absolute en relatiewe groeitempo’s van vrugte en hoe dit beïnvloed word deur die koolhidraat verspreiding binne appels. Dit is iets wat ek kan gebruik om ons groeikurwes aan te pas – as ek na absolute en relatiewe groeikurwes verwys eerder as millimeter groeikurwes kan ek baie beter inligting kry.

“Iets wat vir my uitgestaan het is nuwe werk wat kyk na alternatiewe metodes van vrugminerale ontledings om bitterpit te voorspel. Daar is nuwe navorsing waar hulle baie beter korrelasies kry met bitterpit voorspelling en bemestingsbestuur deur die ontledingsmetodes, die tyd van ontleding, en die deel van die vruggie wat jy ontleed aan te pas. As mens hierdie data ’n maand of twee voor jy begin oes kan hê, kan jy baie beter planne in plek sit vir bitterpit bestuur.”

Hugh Campbell, general manager of Hortgro Technical

“The IHC gives you a very good overview of what’s happening in the international space. For me, it’s a kind of calibration exercise.

“On the research side, you’re listening to a talk, and you think, this researcher needs to talk to one of our researchers, and then you connect them. Or you think, this is something we need to bring to the attention of one of our researchers? We also look for people whom we can invite to our symposiums. It’s a significant networking opportunity — reconnecting with people that you saw at previous symposiums. You build up those relationships and they become personal relationships.

“We had technical tours — I went on a technical tour of breeding programmes. For instance, in France, a lot of the breeding programmes have moved out of government and universities to private programmes. It’s happened in the States, it’s happened everywhere. And INRAE [the French National Institute of Agricultural Research] stopped breeding for end cultivars. They’re doing pre-breeding — their focus has shifted to breeding for disease resistance. That makes a lot of sense because it’s expensive developmental research funded by the government that will land in different commercial breeding programmes.”

For more information about IHC2022, visit their website at www.ihc2022.org. And if you missed this event, start planning for IHC2026, which will be held in Kyoto, Japan.

Caption: South Africans at the IHC: Rudolph Cronjé (Dutoit Agri), Adriaan Theron (CFG), Andrew van Lingen (Fruitmax Agri), Marno van der Westhuizen (Hortgro) and Willie Kotze (Dutoit Agri). (Photo: W Steyn)

Back To Top