Skip to content

Voete op grond in Langkloof

Deur Elise-Marie Steenkamp

In ’n poging om meer in voeling te wees met produsente op grondvlak, het HORTGRO die afgelope klompie maande  die stigting van die Langkloof Vrugteprodusente-vereniging (LVV) gefasiliteer.

Meer as 20 Langkloofprodusente het op Dinsdag 8 Augustus 2017 by Kontrei Kombuis, net buite Louterwater, bymekaar gekom om die doelstellings, status en grondwet van die vereniging te bespreek. Dit is eenparig aanvaar en die proses gaan nou voort om die kantoor behoorlik toe te rus en te beman om as skakelpunt in die Langkloof te dien.

Anton Rabe, Hortgro se Uitvoerende Hoof, het gesê dat produsente se behoeftes verskil tussen vruggroep en vrugstreek. “In ’n poging om beter in plaaslike produsente se behoeftes te voorsien, is dit goed om ‘voete hier in die kloof op die grond te hê’.”

Rabe het gesê dat die landbou-besigheidsomgewing dinamies is en deurlopend verander. “Ons moet daarby aanpas en daarom is dit vir ons belangrik om ’n bemagtigende omgewing vir produsente vanuit ’n waardeketting perspektief te skep – een waarin produsente maksimum wins op hul beleggings kry, maar ook ruimte skep waar transformasie van die bedryf plaasvind. Ons kan net suksesvolle transformasie hê as die bedryf as geheel groei.”

Wat produksie betref fokus die bedryf tans fel op die onafhanklike evaluasie van plantmateriaal. “Hierdeur bemagtig ons produsente, want ons kan nie kultivars aanplant wat nie goed nagevors is vir ons klimaatstreke nie. Ons kan nie bekostig om sulke foute te maak nie.” Die ander suksesfaktore soos uitnemende navorsing en ontwikkeling, tegnologie-oordrag, plantverbetering tesame met marktoegang en -ontwikkeling kan egter nie in die proses agterweë gelaat word nie.

Die “plaaslike voete” sal deur Jaco Engelbrecht verteenwoordig word. Die streekskantoor sal voorts as kontakpunt dien, om Langklowers ingelig te hou en twee-rigting kommunikasie te verbeter. Marius van der Westhuizen, SAAPPA-raadslid vir die Langkloof het gesê dat die Langkloof geografies enorme afstande en meer as 7,000 vrugte hektare dek. “Ek glo dat ons met die LVV kapasiteit skep wat vir die bedryf en alle landbou-rolspelers waardevol sal wees.”

“Daar is heelwat uitdagings waarvan die inkoop van produsente in die LVV en die skep van ’n volledige databasis die eerstes is.”

Wat moet jy weet?

  • Die LVV is ’n eie regsetentiteit, met sy eie lede en grondwet*
  • Teen November 2017 sal ’n outonome bestuur LVV by Hortgro oorneem
  • LVV sal alle streeksaktiwiteite koördineer en terugvoer gee oor plaaslike behoeftes aan Hortgro
  • Tesame met ’n bedryfsbydrae uit die kern en steenvrug begrotings, sal dienste sal op ’n ‘gebruiksbetaling’ basis gefinansier word – vir die eerste 2 jaar teen R20/hektaar
  • Die interim bestuurslede is: Marius van der Westhuizen, Peter-Matt Stemmet, Johan Kotze, Piet Kiewiets, Bokkie Kritzinger en Fanie Grundlingh.

 

Op 19 September 2017 bied HORTGRO Science ’n besproeiings-seminaar in die Langkloof aan. Besonderhede oor hierdie seminaar sal binnekort versprei word. Die doel daarvan is om veerkragtigheid by produsente te skep met die hantering van die waterskaarste.

*Kontak Jaco vir ’n afskrif van die LVV-grondwet en vir meer inligting by: Jaco.fridaystreet@gmail.com of 082 551 7704

 

Back To Top