Skip to content
Ian Cunningham

AGRI WES-KAAP SANTAM LANDBOU JONGBOER VAN DIE JAAR 2019 DEELNEMERS

“Die uiteenlopende bedryfsvertakkings, fokus, energie en ingesteldheid van vanjaar se deelnemers aan die Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar 2019 kompetisie, wys net weer dat die toekoms van die Wes-Kaap se landbousektor in die beste hande moontlik is. Hulle is sakemanne in eie reg wat kies om hulle tyd en kundigheid in die landbousektor te belê, en dit maak van hulle ‘n waardevolle bate vir ‘n groeiende en vooruitstrewende sektor,” sê Liam Viljoen, voorsitter van die Agri Wes-Kaap Jongboerkomitee. Vanjaar se deelnemers is:

 Ian Cunningham, Elgin

Ian (34) boer al vir sewe jaar met appels, pere en wyndruiwe op Fine Farms by Elgin. Hy sê goeie moraal en ‘n kultuur op die plaas is vir hom baie belangrik en hy streef dit na. “Ek wil hê die plaas moet met betrekking tot innovasie ‘n model wees wat ander kan navolg om ons tuinboukundige praktyke verder te optimaliseer,” sê hy.

In sy ses jaar op die plaas het produktiwiteit in terme van oesvolumes oor die laaste vier seisoene toegeneem, en deur innoverende hulpmiddels te gebruik, het hul watergebruik ook afgeneem, sê Ian. “My toewyding aan my personeel, my nering en die plaas is diep in my ingebrand en ek is só optimisties oor die landbou se toekoms,” sê hy. Ian sê die landbousektor is ‘n groot werkgewer van semi- en ongeskoolde arbeid. “Ons as jongboere het ‘n plig om ons personeel op te lei tot voordeel van ons land en ons ekonomie,” sê hy.

Fourie Zulch, Ceres

Fourie Zulch
Fourie Zulch

Fourie (34) boer al 12 jaar op die plaas Wakkerstroom by Ceres met vrugte en groente. Daar is nege voormanne wat aan hom verantwoording doen. Hy sê sy visie vir die toekoms is om ‘n relevante rol in die mark te bly speel en ‘n produk te lewer wat die mark vra. “Produktiwiteit speel ‘n groot rol hierin en om dit reg te kry, moet die boorde werkervriendelik wees. Ons is juis besig om oor te slaan na aanplantings van ultrahoë digtheid wat tot werkervriendelike bome bydra,” sê hy.

Fourie sê hy baseer die produksiebesluite wat hy neem, op die voordeel wat dit op die lantermyn kan bied en op die invloed wat dit op die natuur en die bestaande infrastruktuur kan hê. “Ter wille van voedselsekerheid en werkskepping is dit belangrik om in die landbou te bly investeer en jongboere het ‘n belangrike rol om hierdie groei te verseker,” sê hy.

Lees meer hier: jongboerdeelnemers-2019

Back To Top