Skip to content

FWDT: ‘VOLUIT ONTWIKKELING’

Te oordeel aan die genot wat landbouwerkers uit Philani se ‘Volwasse Man’ en ‘Voluit Vrou’-kursusse put, is dit opleiding wat op die platteland broodnodig is. Op HORTGRO se aanbeveling word die kursusse vanjaar op 25 plase aan lede van die Fruit Workers’ Development Trust (FWDT) aangebied.

Deur Maggie Mouton

 

Die Philani-program is pasgemaak en fokus daarop om die persoonlike groei van landbouwerkers aan te wakker. Hoewel die kursusse al baie jare, meestal in die Wes-Kaap, aangebied word, bly dit van die gewildste opleidingskursusse in landbou. Estelle Engelbrecht, stigter en nou uitvoerende direkteur van Philani Training and Development Solutions, vertel dat die organisasie sy begin in die vroeë 1990’s as die destydse Cape Women’s Forum gehad het.

 

“Dis basiese opleiding wat eintlik vir elke mens nodig is,” sê Engelbrecht oor die ‘Voluit Vrou’ en ‘Volwasse Man’-programme wat deesdae ook met vrug in die privaatsektor aangebied word. “Om seker te maak dat die inhoud relevant bly, word die kursus jaarliks deur deskundiges hersien sodat die jongste benadering tot ontwikkelingswerk gevolg word. Die twee programme is deur AgriSETA geakkrediteer wat ook fondse aan sommige kliënte beskikbaar stel.” Een program duur vier dae – gewoonlik van Maandae tot Donderdae – en word een maal per jaar op deelnemende plase aangebied. In die modules word die tipiese persoonlike en maatskaplike probleme waarmee werkers te kampe het ondersoek. Onderwerpe sluit in eie-ontwikkeling, persoonlike versorging, gesinsbeplanning en -versorging, en weens vandag se vele uitdagings word ook aandag gegee aan kwessies soos stres, depressie, seksueeloordraagbare-infeksies (SOI), MIV-vigs, asook drank- en dwelmverslawing. Persoonlike finansies kry aandag in die laaste module en help werkers om beter te begroot.

 

Philani se twee opleiers, Juline Schroeder en Angela Joorst, reis na die plase om die program aan te bied. Te oordeel aan die produsente se positiewe terugvoer het hulle baie te make met die sukses wat behaal word. In die eerste module fokus hulle op werkers se selfbeeld en die foute en leemtes wat elkeen wil regmaak, maar gewoonlik nie weet hoe om dit te doen nie. Om die gesprek oor persoonlike temas aan die gang te kry, word die mans en vroue van mekaar geskei sodat elke groep meer openhartig kan gesels oor sake wat hulle intiem raak. Die opleiers sorg vir ’n veilige ruimte waarbinne gesprekke openhartig gevoer word en groei kan plaasvind. “Ons taak is om hulle vertroue te wen en hul te lei tot gesonde introspeksie en belangrike besluite oor hulself en hul gesinne,” vertel Juline oor die opleiding wat sy al 13 jaar lank doen. Op die eerste dag word werkers byvoorbeeld uitgevra oor tipiese probleme tuis en aangemoedig om dit aan te pak terwyl die opleiers daar is om hulle by te staan.

 

Vir baie is die insig oor die gesinsdinamiek ’n belangrike deurbraak. “Ons vind dikwels dat werkende ma’s nie hul kinders of hul mans se emosionele behoeftes heeltemal verstaan nie, en hulle onbewustelik te min aandag gee,” sê die opleiers. “Die ma’s doen hulle plig tuis en sorg vir kos en klere, maar sien nie dat hulle kinders meer emosionele bystand en goed soos liefdevolle aanraking nodig het nie. Vir baie is dié affektiewe leemtes ’n eye-opener, omdat hulle nie gedink het dat selfs die man of ouer kinders dit nog wil hê nie. Ons gee raad en op die tweede dag kan jy sien wie het vordering gemaak, want hulle kom fluitend en vrolik die lokaal binne, net omdat hulle ’n probleem in die huis begin oplos het. Soms is dit goed wat al jare pla en dan eers aangespreek word. Trouens, ons vind dikwels dat iemand sal sê: “Hierdie kursus het nou net op die regte tyd in my lewe gekom!”

 

Dit blyk uit kursusgangers se reaksie dat baie wanopvattings bestaan oor onderwerpe soos gesinsbeplanning en ander intieme sake. “Daar’s dikwels onkunde en mites wat oorvertel word,” beklemtoon Angela, “en ons moet hulle van vooraf inlig, sodat hulle met insig en die regte kennis uit die kursus stap.  Vir baie is dit ’n groot verligting om uiteindelik die volle prentjie te verstaan, en hulle sê dit ook vir ons.” Vir die mans is dit eweneens ’n openbaring om in die heel eerste module oor hulself of hul gesin te dink. Groepwerk help hulle ook mekaar se probleme en uitdagings verstaan. Hulle word onder meer gewys hoe om beter lewensmaats te wees en word aangemoedig om in die huis te help eerder as om outoritêre rolle te vervul. Vir baie is die kursus die geleentheid om vrae te vra wat hulle al lank kwel, en as dit medies van aard is, word hulle na ’n dokter of hospitaal verwys. “Jy kan aan iemand se gesigsuitdrukking sien as hulle emosioneel gegroei of ’n ou probleem ontlont het,” beaam Juline oor die gesindheidsverandering wat sy waarneem. “Hulle lyk oop en meer positief, en uiteindelik het dit ook ‘n effek op hulle werk.”

 

Die produsente se terugvoer beaam die goeie vordering, en op een plaas in Robertson word Philani elke jaar genooi om die kursus vir nuwe werkers aan te bied. Neil Joubert van Montagu, waar Philani onlangs gewerk het, was baie positief oor die kursusse. “My plaasmense vind ongelooflik baat daarby,” sê hy oor die program. “Hulle sê vir my hulle kry amper te veel opleiding, maar hierdie kursus is vir hulle lekker omdat dit oor hulself gaan en dit hulle aan die dink sit en hul laat groei as mense.”

 

Dieselfde kommentaar kom van die Koue Bokkeveld-opleidingsentrum waar die omgewing se werkers gewoond is aan gereelde tegniese landboukundige opleiding, maar spesifiek sê dat hierdie kursus vir hulle baie as mens beteken. Dit gaan in die breë oor groei en eie waarde, en as werkers besef hulle mag dit eien, gaan daar ’n lig vir hulle op, meen die opleiers. “Reeds voor middagete op die eerste dag, is daar al ’n buzz,” vertel Juline, “en dieselfde opgewondenheid bou op na die derde en vierde dag, totdat ons, dikwels onwillig, moet afskeid neem.

“ ’n Mens kan sê party beleef ’n soort wow-ervaring oor hulle waarde en maak daarna belangrike kopskuiwe. Vir ons is dit belangrik dat soveel produsente vir hierdie soort opleiding tyd maak en waarde heg aan die ontwikkeling van hulle werkers.”

 

  • Philani is ‘n onafhanklike, nie-winsgewende maatskappy met hoofkwartiere in Stellenbosch.
Back To Top